Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Ideawire Oy:n (y-tunnus: 1995456-8, jäljempänä “palvelun tarjoaja”) tarjoamiin palveluihin (jäljempänä “palvelu”). Näiden käyttöehtojen lisäksi palvelun tarjoajan antamat muut ohjeet sekä säännöt ovat käyttäjää sitovia.

2. Osapuolet

Tämä sopimus on palvelun tarjoajan ja palveluun rekisteröityneen käyttäjän tai palveluun rekisteröityneen alaikäisen käyttäjän huoltajan välinen.

3. Alaikäinen käyttäjä

Palveluun rekisteröitymisen alaikäraja on 13 vuotta. Alaikäiset (alle 18-vuotiaat) saavat rekisteröityä palveluun vain huoltajansa nimenomaisella suostumuksella. Alle 15-vuotiaat rekisteröityneet käyttäjät tarvitsevat huoltajansa nimenomaisen luvan maksullisten palveluiden käyttämiseen.

4. Tietosuoja

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakia. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain niin edellyttäessä. Luovuttaessaan tietonsa palveluun käyttäjä sitoutuu siihen, että kyseiset tiedot saattavat näkyä myös muille käyttäjille lukuunottamatta erikseen salaiseksi asetettuja tietoja.

Käyttäjä voi poistaa kaikki tietonsa kokonaan niin halutessaan. Lain vaatimat lokitiedot säilyvät palvelussa tällöinkin vähintään laissa määritellyn ajan. (Katso rekisteriseloste )

5. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän on palvelua käyttäessään noudatettava Suomen lakia, hyviä tapoja sekä muita verkkopalveluita koskevia yleisiä säännöksiä.

Käyttäjäei saa tallentaa, lähettää tai välittää palveluun aineistoa, joka on joko lain tai hyvien tapojen vastaista, virheellistä, vahingollista, säädytöntä, pornografista, loukkaavaa, väkivaltaista, hyökkäävää, jotakuta ahdistelevaa tai muutoin epämiellyttävää. Kaikenlainen huumeisiin liittyvä materiaali on ehdottomasti kiellettyä. Kaikenlainen rasismiin ja natsismiin viittaava aineisto, sekä rasistinen käytös ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Käyttäjän on palveluun rekisteröityessään sekä palvelua käyttäessään ilmoitettava omat tietonsa totuudenmukaisesti. Useimmat tiedot voi halutessaan asettaa salaisiksi.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot eivät aiheuta haittaa palvelulle tai palvelun muille käyttäjille. Myös palvelun ylimääräinen kuormittaminen tietoisesti on kielletty.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä ei myöskään saa ilman erillistä lupaa kopioida, levittää, lähettää tai välittää palvelussa olevaa palvelun tarjoajan tai kolmansien osapuolien tuottamaa aineistoa. Käyttäjä ei myöskään saa ilman erillistä lupaa mainostaa palvelussa mitään tuotteita, palveluja tai sivustoja ellei käyttäjällä ole kirjallista sopimusta markkinoinnista palvelun tarjoajan kanssa.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palvelun tarjoajalle muiden käyttäjien tekemistä sopimusehtojen rikkomuksista.

6. Vastuu

Käyttäjä on vastuussa aiheuttamistaan suorista tai epäsuorista vahingoista palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Mikäli kolmas osapuoli vaatii vahingonkorvauksia palvelun tarjoajalta käyttäjän toimien seurauksena, on käyttäjä velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon palvelun tarjoajalle.

Käyttäjävastaa itse palveluun tallentamansa materiaalin varmuuskopioinnista. Mikäli tietoja poistetaan tai häviää palvelusta, ei palvelun tarjoaja ole korvausvastuussa siitä.

7. Käyttäjätunnus

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Palvelun tarjoaja ei koskaan kysy salasanaasi ja niitä ei tule luovuttaa tai saattaa kenenkään muun tietoon. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, jotka ovat tehty hänen käyttäjätunnustaan käyttäen. Käyttäjä ei saa olla rekisteröityneenä useammalla kuin yhdellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella yhtäaikaisesti.

8. Palvelun tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden lopettaa tämän sopimuksen ilman ennakkoilmoitusta. Sopimuksen loppuessa palvelun tarjoaja varaa oikeuden poistaa kaiken käyttäjän tallentaman materiaalin ja käyttäjään liittyvät tiedot palvelusta.

Käyttäjä luovuttaa kaikki oikeudet palvelun tarjoajalle muokata, poistaa ja levittää sekä kaupallisesti hyödyntää käyttäjän palveluun tallentamaa materiaalia.

Tämä sopimus voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Palveluntarjoaja ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  1. lain tai muun säännöksen vaatimana
  2. jos on tarpeen käyttöehtojen rikkomisen estämiseksi
  3. jos on tarpeen palvelun tarjoajan tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi

Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjää käyttämästä palvelua. Eston kiertäminen erilaisin keinoin on kielletty.

9. Takuu ja vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheettömyyttä, jatkuvaa käytettävyyttä, nopeutta, tietojen tarkkuutta ja luotettavuutta tai palvelussa olevien virheiden korjaamista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjälle palvelun käytöstä aiheutuneista aineellisista tai aineettomista vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka käyttäjä on maksanut palvelusta.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevien linkkien tai mainosten sisällöstä.

10. Muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun tai näihin ehtoihin. Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista palveluun tai näihin käyttöehtoihin ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista.

11. Maksulliset palvelut

Maksullisten palveluiden hinnat, tilaus- ja toimitusehdot ovat kerrottu maksullisen palvelun tilauksen yhteydessä.

Mikäli käyttäjä itse poistaa käyttäjätunnuksensa tai ylläpito poistaa käyttäjätunnuksen minkä tahansa sääntörikkomuksen perusteella, menettää käyttäjä käyttäjätunnuksellensa tilatut maksulliset palvelut eikä niitä hyvitetä käyttäjälle.

Käyttäjällä ei ole enää peruuttamisoikeutta maksullisiin palveluihin sen jälkeen kun kyseessä olevan maksullisen palvelun suorittaminen tai toimittaminen on käyttäjän suostumuksella sähköisesti aloitettu.

12. Erimielisyydet

Käyttöehdoissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Kuopion käräjäoikeudessa.

Logo-labyrintti